;

"От Афгана до Чечни" Здвинск РДК (18.02.2018) 1